HACCP

Kolejną z naszych propozycji dla klientów jest pomoc i współpraca we wdrażaniu systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP.

W ramach wsparcia przedsiębiorstw oraz innych organizacji w obszarze systemu HACCP oferujemy między innymi:

  • opracowanie instrukcji Dobrych Praktyk Higienicznych (GHP),

  • opracowanie księgi Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP),

  • opracowanie księgi HACCP wraz z załącznikami (schematy produkcyjne, arkusze analizy zagrożeń i identyfikacji CCP, arkusze monitorowania CCP),

  • opracowanie wzorów formularzy stosowanych w systemie HACCP,

  • opracowanie niezbędnych schematów do magazynowania produktów, 

  • przeszkolenie personelu w zakresie GHP, GMP, HACCP,

  • przeprowadzenie auditu wewnętrznego,

  • konsultacje i bieżące doradztwo.