Kadry

W ramach współpracy pragniemy zaproponować Państwu obsługę przedsiębiorstwa w zakresie obsługi kadrowej – outsourcing działu kadr.    

SPECJALIZUJEMY SIĘ W:

 • prowadzeniu audytów istniejącej dokumentacji kadrowej;

 • tworzeniu i aktualizacji baz danych kadrowych;

 • prowadzeniu akt pracowniczych;

 • sporządzaniu dokumentów kadrowych, takich jak:

        – umowy o pracę,
        – aneksy do umów,
        – wypowiedzenia umów o pracę,
        – świadectwa pracy,
        – skierowania na badania lekarskie,

 • ustalaniu wymiarów urlopu i ich ewidencji;

 • nadzorze nad terminami ważności badań lekarskich;

 • nadzorze nad terminami ważności szkoleń BHP;

 • prowadzeniu ewidencji czasu pracy, rozliczaniu delegacji;

 • rozliczaniu czasu pracy w tym rozliczaniu czasu pracy kierowców (zgodnie m.in. z Rozporządzeniem WE 561/2006, Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców);

 • sporządzaniu:

          – regulaminów pracy,

          – regulaminów wynagradzania,

          – zakresów obowiązków,

          – harmonogramów, planów pracy,

          – innych dokumentów kadrowych.