Podziękowanie za zaangażowanie w cykl BazaR

Pod koniec zeszłego roku mieliśmy okazję prowadzić szkolenia dla studentów oraz absolwentów Politechniki Opolskiej w ramach cyklu BazaR (Baza Rozwoju Politechniki Opolskiej). Były to szkolenia z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej oraz Metod i Narzędzi stosowanych przy wypadkach. Jesteśmy dumni z naszych szkoleniowców: Sebastiana Osadzina oraz Wiktora Berkowskiego ponieważ prowadzone przez nich szkolenia zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez kursantów – szkolenia zostały ocenione na 4,5 w pięciostopniowej skali. Poniżej zamieszczamy podziękowania jakie otrzymaliśmy od Biura Rozwoju Karier Politechniki Opolskiej.