Prawo pracy

W obecnych czasach z powodu dużej zmienności oraz zawiłości obowiązujących uregulowań prawnych z obszaru prawa pracy, wiele osób – zarówno pracowników jak i pracodawców – ma problemy z poruszaniem się wśród tych przepisów, a czasami nawet z ich zrozumieniem.

Dlatego wychodząc naprzeciw naszym klientom proponujemy:

  • konsultacje i porady z zakresu prawa pracy,

  • informacje o interpretacji przepisów przez organy kontrolne i stosowaną linię orzeczniczą przez sądy pracy,

  • opracowanie lub pomoc w opracowaniu wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy takich jak regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), informacja dla pracowników o zasadach równego traktowania w zatrudnieniu, układy zbiorowe pracy,

  • opracowanie lub pomoc w opracowaniu wykazów praw i obowiązków dla poszczególnych grup pracowniczych i samodzielnych stanowisk w organizacji,

  • opracowanie lub pomoc w opracowaniu regulaminu organizacyjnego wraz ze schematem,

  • przeprowadzenie analiz pod kątem obowiązku odprowadzania składek za pracowników na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP),

  • pomoc w doborze i wdrożeniu odpowiednich do potrzeb organizacji systemów czasu pracy wraz z odpowiednimi uregulowaniami w tym zakresie (także dla specyficznych grup zawodowych typu personel medyczny, kierowcy pracujący w transporcie drogowym),

  • opracowanie lub pomoc w opracowaniu dodatkowych umów zawieranych z pracownikami np. o zakazie konkurencji, o skierowaniu na kurs/szkolenie/studia celem podniesienia kwalifikacji zawodowych (tzw. lojalki), o odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie/towar.