W dniu 18.08.2022 Prezes Zarządu naszej spółki osobiście brał udział w badaniu pilotażowym prowadzonym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Badanie miało formę interaktywnego symulatora wirtualnej rzeczywistości (VR) i dotyczyło zarządzania infrastrukturą krytyczną w sytuacjach awaryjnych. W jednym scenariuszu zadaniem uczestnika było reagowanie na różnego rodzaju awarie techniczne i problemy organizacyjne występujące w obiekcie stacji uzdatniania wody. Z kolei drugi scenariusz dotyczył postępowania po wybuchu w pomieszczeniu kotłowni elektrociepłowni i obejmował zarówno wysterowanie urządzeń energetycznych, procedurę powiadamiania o wypadku, udzielanie pierwszej pomocy oraz współpracę z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi. Więcej informacji o realizowanych projektach w zakresie VR przez CIOP-PIB znajduje się pod niniejszym linkiem Pracowni Techniki Rzeczywistości Wirtualnej (NB4 – ciop.pl)