Medal od Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej

W dniu 13 lipca 2022 z rąk Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej przedstawiciel naszej spółki otrzymał okolicznościowy medal z okazji 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej za wkład i zaangażowanie w doskonaleniu ochrony przeciwpożarowej u jednego z naszych klientów – Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo to klasyfikowane jest do Zakładów Zwiększonego Ryzyka Poważnej Awarii Przemysłowej. Nasza spółka od wielu lat zajmuje się opracowywaniem i aktualizacją procedur i instrukcji w zakresie reagowania na awarie, pożary i inne miejscowe zagrożenia – w tym instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, programu zapobiegania awariom – oraz prowadzi szkolenia ze zwalczania pożarów, ratownictwa gazowego i inne. Docenienie efektów naszych działań przez PSP jest dla nas ogromną satysfakcją i wyróżnieniem.