Naszą misją jest profesjonalne wsparcie organizacji w prowadzonej działalności.

Dlatego też świadczymy usługi dla pracodawców, przedsiębiorców, urzędów i instytucji non-profit usługi, które docelowo mają usprawnić zarządzanie organizacją.

Firma

Zajmujemy się szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Świadczymy usługi doradcze i konsultingowe w zakresie bezpieczeństwa technicznego, bezpieczeństwa pracy, wypadków przy pracy, bezpieczeństwa chemicznego, bezpiecznej pracy na wysokości, systemów pierwszej pomocy w zakładzie pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, bezpieczeństwa pracy maszyn, kultury bezpieczeństwa pracy oraz innych dziedzin bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Oprócz usług prowadzimy również szkolenia specjalistyczne oraz wykonujemy opracowania i piszemy opinie z tego samego zakresu co świadczymy usługi doradcze.

Nasza kadra to zarówno eksperci z wieloletnim doświadczeniem jak i młodzi obiecujący pełkni zapału specjaliści.

Nasi eksperci w ramach dzielenia się wiedzą wykładają na co dzień na uczelniach wyższych jak i prowadzą wykłady na licznych konferencjach i seminariach.

Podejmując współpracę z nami znajdą Państwo rozwiązanie dla wielu swoich potrzeb i problemów.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy [BHP]

Outsourcing usług bhp - wykonywanie zadań służby bhp oraz realizacja na zlecenie poszczególnych zadań służy bhp

Analizy i oceny zgodności dla maszyn

Audyty zgodności z minimalnymi i zasadniczymi wymaganiami dla maszyn. Analiza ryzyka pracy maszyn.

Ochrona przeciwpożarowa [PPOŻ]

Obsługa z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem.

Kursy i szkolenia

Szkolenia bhp. Szkolenia specjalistyczne m.in. takie jak szkolenia energetyczne, szkolenia z prac na wysokości, szkolenia z procedury LOTO.

Kadry

Prowadzenie pełnej obsługi kadrowej. Od przyjęcia po zwolnienie pracownika.

Ochrona środowiska

Pełna obsługa w zakresie ochrony środowiska. Pisanie wniosków o decyzje środowiskowe. Prowadzenie rejestrów oraz rozliczeń za korzystanie za środowisko.

Prawo pracy

Doradztwo oraz szkolenia w pełnym zakresie w tym doradztwo z zakresie optymalizacji w zatrudnieniu.

Aktualności

kodeks-pracy
SECURA
WhatsApp Image 2022-10-25 at 08.40.48
WhatsApp Image 2022-10-25 at 08.51.02 (2)

Nasi eksperci

Główny specjalista ds. bhp z ponad 10 letnim stażem pracy, inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej, od 2014 r. wykładowca akademicki na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie, rekruter, konsultant, trener. Na co dzień zawodowo związany z firmami z branży: przemysł ciężki, energetyka, paliwowej, automotiv oraz budownictwo.

Artur Lipowicz

Certyfikowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy Główny specjalista ds. bhp. Zarządza Służbą BHP w całej grupie kapitałowej ZARMEN od 2003 roku, a także zarządza SZBHP w spółkach tej grupy – wg PN-N 18001 oraz OHSAS 18001. Auditor systemu zarządzania jakością, ochrony środowiska, BHP, HACCP.

Sebastian Osadzin

Główny specjalista ds. bhp pracujący na co dzień dla największej firmy zewnętrznej pracującej na terenie Huty ArcelorMittal Warszawa. Posiada doświadczenie w obsłudze projektów energetycznych, budowlanych, paliwowych, logistycznych oraz transportowych.

Daniel Kuligowski

Na co dzień pracuje w Komendzie Miejskiej PSP w Tarnowie, oraz jest dowódcą – ratownikiem chemiczny w Specjalistycznej Grupie Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego. Swoją wiedze opiera na zdobytym wykształceniu: inżynier Technologii Chemicznej na wydziale Energetyki i Paliw w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, absolwent studiów podyplomowych w kierunku Bezpieczeństwo Energetyki Jądrowej.

Adam Dudek

Starszy Bryg. w stanie spoczynku absolwentem Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, którą ukończył w 1993 r. uzyskując tytuł technika pożarnictwa. W 1998 r. ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie otrzymując tytuł inżyniera pożarnictwa, w 2000 r. studia magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie o specjalności zarządzanie i marketing w przemyśle...

Marek Kucharski

Specjalista ds. BHP z zamiłowania. Ratownik Medyczny z pasji. Na co dzień stara się łączyć te dwie dziedziny, które łączy szeroko pojęte bezpieczeństwo. Pracuje jako koordynator podstawowego zespołu ratownictwa medycznego oraz asystent w Zakładzie Medycyny Ratunkowej i Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Adam Gołuchowski

Główny specjalista ds. BHP, inspektor ochrony ppoż. auditor systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Od 2012 roku związany zawodowo z bezpieczeństwem i higieną pracy, specjalizujący się w bezpieczeństwie pracy przy pracach na wysokości. Aktualnie jako pracownik firmy Secura Sp. z o.o. czynnie zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w wielu firmach głównie w branżach: transportowych, paliwowych, gospodarki odpadami, automotive, budowlanych, i usługowych.

Wiktor Berkowski

SECURA Sp. z o.o.

Dane identyfikacyjne:

NIP 199-00-88-973
REGON 160271350
KRS 0000335251

Logowanie do systemów:

SZAZiK

Serwer plików

Poczta e-mail

Zapraszamy
do kontaktu