Analizy i oceny zgodności dla maszyn

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów proponujemy w ramach oferowanych usług analizy prawne, techniczne i ekonomiczne w zakresie eksploatacji maszyn, urządzeń oraz stosowanych w organizacjach rozwiązań techniczno-organizacyjnych.
wykonujemy m.in.:

  • ocenę zgodności maszyn z wymaganiami minimalnymi i zasadniczymi w zakresie bhp,

  • analizę ryzyka pracy maszyny,

  • wycenę, opracowanie technologii, nadzór nad naprawami i regeneracją maszyn i urządzeń oraz współudział w badaniach powykonawczych i uruchomieniu,

  • analizy ekonomiczne oceniające rentowność inwestycji/modernizacji obiektów budowlanych, maszyn, urządzeń i instalacji.