Fundusze Europejskie

Tytuł projektu: eBHP – zintegrowany system zarządzania usługami z obszaru BHP i ergonomii w firmie Secura w Zdzieszowicach.

Numer projektu: RPOP.02.01.02-16-0064/19

Głównym celem projektu jest osiągnięcie takiego stopnia zinformatyzowania procesów administracyjnych i produkcyjnych realizowanych w przedsiębiorstwie, który umożliwi efektywne i sprawne zarządzanie całością zasobów oraz zapewni bezpieczeństwo przetwarzanych danych zarówno w kwestii uniemożliwienia nieautoryzowanego do nich dostępu, jak i zarchiwizowania w sposób zapewniający brak zagrożenia ich utratą. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zaimplementowanie w przedsiębiorstwie spójnego informatycznego systemu zarządzania zasobami klasy ERP (zaprojektowanego i wytworzonego z dopasowaniem do szczegółowo zidentyfikowanych indywidualnych potrzeb) zapewniającego sprawne zarządzanie całym wachlarzem świadczonych usług, finansami firmy, magazynem, zarządzania zasobami ludzkimi, relacjami z klientami oraz współdzielenie danych pomiędzy wszystkimi modułami systemu, tworzenie rozbudowanych raportów i analiz, który to system ponadto integrował będzie posiadane już zasoby danych rynkowych i produkcyjnych oraz zapewniał bezpieczeństwo danych zarówno przed niepowołanym dostępem jak i ewentualnością ich przypadkowej utraty. Środowisko informatyczne przedsiębiorstwa uzupełnione zostanie o odpowiednio wydajny sprzęt.

Wartość projektu: 332 189,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 165 762,31 PLN