Instrukcje eksploatacji

Oferujemy naszym klientom następujące usługi z zakresu bhp i ergonomii:

OUTSOURCING BHP

  • wykonywanie zadań służby bhp zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704),

  • reprezentowanie podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej pomoc w realizacji nakazów i wystąpień PIP i PIS,

  • prowadzenie okresowych kontroli i analiz stanu bhp,

  • prowadzenie szkoleń bhp.

SECURA Sp. z o.o.

Dane identyfikacyjne:

NIP 199-00-88-973
REGON 160271350
KRS 0000335251

Zapraszamy
do kontaktu