Kursy i szkolenia

Dla naszych klientów proponujemy następujące kursy i szkolenia:

 • szkolenia wstępne i okresowe bhp dla pracowników, pracodawców, nauczycieli, osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników administracyjno-biurowych, personelu medycznego.

 • szkolenia okresowe dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania służby bhp.,

 • szkolenia z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego oraz prowadzenia szkoleń dla pracowników,

 • specjalistyczne szkolenia dla pracowników narażonych na szczególnie niebezpieczne czynniki biologiczne, fizyczne i chemiczne, na czynniki rakotwórcze i mutagenne oraz dla pracowników wykonujących prace w narażeniu na azbest,

 • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa,

 • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

 • szkolenia z zakresu systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bhp, HACCP,

 • specjalistyczne szkolenia dla audytorów wewnętrznych w/w systemów,

 • szkolenia z zakresu zarządzania infrastrukturą,

 • szkolenia dla hakowych i sygnalistów

 • szkolenia bhp i ochrony przeciwpożarowej dla uczniów i praktykantów,

 • szkolenia z zakresu bezpiecznego wykonywania prac na wysokości,

 • szkolenia z zakresu organizacji prac na wysokości,

 • odpowiedzialności za bezpieczeństwo dla osób kierujących pracownikami;

 • przywództwa w bezpieczeństwie;

 • kultury bezpieczeństwa pracy;

 • pierwszej pomocy;

 • prac w przestrzeniach zamkniętych i ograniczonych;

 • ochrony przeciwpożarowej;

 • zagrożeń chemicznych;

 • ratownictwa wysokościowego;

 • ratownictwa chemicznego;

 • prac energetycznych;

 • procedur lockout;

 • prac szczególnie niebezpiecznych;

 • środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.