Audyty oraz instrukcje dla urządzeń energetycznych

Oferujemy następujące usługi z zakresu audytów oraz opracowania instrukcji dla urządzeń energetycznych:

  • audyty identyfikujące urządzenia, sieci, instalacje energetyczne oraz wymagania formalno – prawne dla tych urządzeń;
  • opracowanie instrukcji eksploatacji dla urządzeń energetycznych z grup: G1, G2, G3, zgodne z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 w i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych [Dz. U. z 2019 poz. 1830];
  • opracowanie instrukcji organizacji bezpiecznej pracy zgodnie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 w i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych [Dz. U. z 2019 poz. 1830].
Nasz zespół to osoby posiadające kwalifikacje energetyczne oraz doświadczenie w pracy zarówno na instalacjach energetycznych w zakładach produkcyjnych jak i na dużych  instalacjach typu elektrownie, elektrociepłownie, odlewnie, huty jak i koksownie.