Energetyka

Elektrownia Połaniec

Nadzór bhp nad wykonawcami remontu systemu palników ZRE Katowice

Energomontaż Zachód Wrocław

Bieżąca obsługa bhp, ppoż. stałych lokalizacji, nadzór bhp na terenie realizowanych budów oraz remontów, konsultacje z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bhp.

REMAK

Bieżąca obsługa bhp, ppoż. stałych lokalizacji, nadzór bhp na terenie realizowanych budów oraz remontów, konsultacje z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bhp.

Elbis

Obsługa bhp, konsultacje ppoż. podczas nadzoru inwestorskiego na terenie budowy bloków eneregetycznych 5 i 6 na terenie Elektrowni Opole.