Pozostałe

ZK-REM

Doradztwo i konsultacje z zakresu BHP, PPOŻ oraz utrzymania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP, analizy techniczne z zakresu bezpieczeństwa maszyn

TAG Logistic

Kompleksowa obsługa BHP, PPOŻ., doradztwo z zakresu prawa pracy.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

Kompleksowa obsługa BHP

Cech Rzemiosł Rożnych w Krapkowicach

Szkolenia BHP i doskonalące

Remondis

Kompleksowa obsługa BHP, PPOŻ. dla Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach

Kompleksowa obsługa BHP

CEMET

Pomiary i badania czynników szkodliwych w środowisku pracy

Stadnina Koni Moszna

Kompleksowa obsługa BHP, PPOŻ, doradztwo z zakresu prawa pracy

Magnum

Kompleksowa obsługa BHP, doradztwo z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa maszyn

Urząd Miasta Leśnica

Kompleksowa obsługa BHP

Urząd Miasta i Gminy w Żarkach

Kompleksowa obsługa BHP

Urząd Gminy w Lelowie

Kompleksowa obsługa BHP

Placówki oświatowe z terenu powiatu Krapkowickiego, Częstochowskiego

Kompleksowa obsługa BHP

Dremex SC

Kompleksowa obsługa BHP