Przemysł petrochemiczny, branża paliwowa i pokrewne

ZBM Inwestor Zastępczy

Nadzór bhp w ramach nadzoru inwestorskiego podczas modernizacji stacji paliw SHELL, szkolenia doskonalące

Shell

Nadzór bhp w ramach nadzoru inwestorskiego podczas modernizacji, rozbudowy i budowy stacji paliw SHELL w Polsce

Petrochemia Blachownia

Pomiary i badania czynników szkodliwych, konsultacje i analizy techniczne z zakresu bezpieczeństwa maszyn i instalacji, szkolenia BHP oraz doskonalące.

Wak-Trans

Kompleksowa obsługa z zakresu BHP, PPOŻ, prawa pracy, szkolenia kwalifikacyjne i doskonalące

Center Gaz

Kompleksowa obsługa z zakresu BHP, w tym szkolenia.

Mexeo

Kompleksowa obsługa z zakresu BHP, PPOŻ, prawa pracy, analizy techniczne z zakresu bezpieczeństwa instalacji oraz procesu