Naszą misją jest profesjonalne wsparcie organizacji w prowadzonej działalności.

Dlatego też świadczymy usługi dla pracodawców, przedsiębiorców, urzędów i instytucji non-profit usługi, które docelowo mają usprawnić zarządzanie organizacją.

Firma

Zajmujemy się szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Świadczymy usługi doradcze i konsultingowe w zakresie bezpieczeństwa technicznego, bezpieczeństwa pracy, wypadków przy pracy, bezpieczeństwa chemicznego, bezpiecznej pracy na wysokości, systemów pierwszej pomocy w zakładzie pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, bezpieczeństwa pracy maszyn, kultury bezpieczeństwa pracy oraz innych dziedzin bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Oprócz usług prowadzimy również szkolenia specjalistyczne oraz wykonujemy opracowania i piszemy opinie z tego samego zakresu co świadczymy usługi doradcze.

Nasza kadra to zarówno eksperci z wieloletnim doświadczeniem jak i młodzi obiecujący pełkni zapału specjaliści.

Nasi eksperci w ramach dzielenia się wiedzą wykładają na co dzień na uczelniach wyższych jak i prowadzą wykłady na licznych konferencjach i seminariach.

Podejmując współpracę z nami znajdą Państwo rozwiązanie dla wielu swoich potrzeb i problemów.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy [BHP]

Outsourcing usług bhp - wykonywanie zadań służby bhp oraz realizacja na zlecenie poszczególnych zadań służy bhp

Analizy i oceny zgodności dla maszyn

Audyty zgodności z minimalnymi i zasadniczymi wymaganiami dla maszyn. Analiza ryzyka pracy maszyn.

Ochrona przeciwpożarowa [PPOŻ]

Obsługa z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem.

Kursy i szkolenia

Szkolenia bhp. Szkolenia specjalistyczne m.in. takie jak szkolenia energetyczne, szkolenia z prac na wysokości, szkolenia z procedury LOTO.

Kadry

Prowadzenie pełnej obsługi kadrowej. Od przyjęcia po zwolnienie pracownika.

Ochrona środowiska

Pełna obsługa w zakresie ochrony środowiska. Pisanie wniosków o decyzje środowiskowe. Prowadzenie rejestrów oraz rozliczeń za korzystanie za środowisko.

Prawo pracy

Doradztwo oraz szkolenia w pełnym zakresie w tym doradztwo z zakresie optymalizacji w zatrudnieniu.

Nasi eksperci

Główny specjalista ds. bhp z ponad 10 letnim stażem pracy, inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej, od 2014 r. wykładowca akademicki na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie, rekruter, konsultant, trener. Na co dzień zawodowo związany z firmami z branży: przemysł ciężki, energetyka, paliwowej, automotiv oraz budownictwo.

Artur Lipowicz

Certyfikowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy Główny specjalista ds. bhp. Zarządza Służbą BHP w całej grupie kapitałowej ZARMEN od 2003 roku, a także zarządza SZBHP w spółkach tej grupy – wg PN-N 18001 oraz OHSAS 18001. Auditor systemu zarządzania jakością, ochrony środowiska, BHP, HACCP.

Sebastian Osadzin

Na co dzień pracuje w Komendzie Miejskiej PSP w Tarnowie, oraz jest dowódcą – ratownikiem chemiczny w Specjalistycznej Grupie Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego. Swoją wiedze opiera na zdobytym wykształceniu: inżynier Technologii Chemicznej na wydziale Energetyki i Paliw w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, absolwent studiów podyplomowych w kierunku Bezpieczeństwo Energetyki Jądrowej.

Adam Dudek

Specjalista ds. BHP z zamiłowania. Ratownik Medyczny z pasji. Na co dzień stara się łączyć te dwie dziedziny, które łączy szeroko pojęte bezpieczeństwo. Pracuje jako koordynator podstawowego zespołu ratownictwa medycznego oraz asystent w Zakładzie Medycyny Ratunkowej i Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Adam Gołuchowski

Główny specjalista ds. BHP, inspektor ochrony ppoż. auditor systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Od 2012 roku związany zawodowo z bezpieczeństwem i higieną pracy, specjalizujący się w bezpieczeństwie pracy przy pracach na wysokości. Aktualnie jako pracownik firmy Secura Sp. z o.o. czynnie zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w wielu firmach głównie w branżach: transportowych, paliwowych, gospodarki odpadami, automotive, budowlanych, i usługowych.

Wiktor Berkowski

SECURA Sp. z o.o.

Dane identyfikacyjne:

NIP 199-00-88-973
REGON 160271350
KRS 0000335251

Logowanie do systemów:

SZAZiK

Serwer plików

Poczta e-mail

Zapraszamy
do kontaktu