Analizy technicznego bezpieczeństwa oraz ocena ryzyka dla projektowanych lub stosowanych rozwiązań w zakresie komunikacji i transportu wewnątrzzakładowego

W ramach tej pozycji oferujemy przedsiębiorstwom konsultacje i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa dróg komunikacji pieszej, kołowej oraz innych rodzajów transportu wewnątrzzakładowego (np. przenośniki, suwnice, żurawie), w tym ocena ryzyka dla zagrożeń występujących podczas poruszania się po terenie zakładu oraz prowadzenia procesu transportu.

W miejscach szczególnie niebezpiecznych rekomendujemy różnego rodzaju środki techniczne (balustrady, furtki, sygnalizację świetlną / dźwiękową- w tym projektory oznakowania, lustra, odbojnice) oraz organizacyjne (np. oznakowanie, pisemne procedury i instrukcje). Na potrzeby analiz i oceny ryzyka tworzymy graficzne plany i mapy dróg – także w formacie DWG wraz z niezbędną legendą.

Efektem docelowym powyższych prac jest obniżenie ryzyka kolizji lub wypadku na drogach komunikacyjnych oraz w strefach transportu do optymalnego poziomu a także opracowanie instrukcji transportu wewnątrzzakładowego uwzględniającej zastosowane środki prewencyjne.

plan dróg całego zakładu produkcyjnego oznakowanie drog wewnątrz hali produkcyjnej